VİZE İÇİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE İSTENEN EVRAKLAR

  1. A) SERBEST MESLEK MENSUPLARI İÇİN (Serbest Çalışan Avukat, Doktor, Mali Müşavir v.b.)

1) Bağlı bulunduğu meslek odasından SON 6AY İÇİNDE ALINMIŞ oda kayıt belgesi fotokopisi.(İTALYA İÇİN ORJİNAL)

2 )Vergi levhası fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)

3) İmza beyannamesi fotokopisi ve varsa sicil gazetesi fotokopisi.

4) Kredi kartına ait SADECE SON AY ekstre fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri

5) BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

** Ticari vize taleplerinde ek evraklar ve diğer prosedürler için vize danışmanımızla irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

  1. B) MAAŞLI ÇALIŞANLAR İÇİN

1) İZİN YAZISI; Çalıştığı firmanın antetli kağıdına yazılmış şahsın firmaya işe giriş tarihini, görevini, aylık maaşını ve seyahat tarihlerinde izinli olacağını belirten yazı (imzalar firmanın imza sirkülerinde yer alan kişilere ait olmalıdır) (İngiltere için İngilizce)

2) Çalıştığı firmanın imza sirküleri fotokopisi ( İZİN YAZISINI İMZALAYAN KİŞİNİN İMZASINI DA İÇEREN)

3) Çalıştığı firmanın SON 6AY İÇİNDE ALINMIŞ ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi fotokopisi.(İTALYA İÇİN ORJİNAL)

4) Çalıştığı firmanın vergi levhası fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)

5) Çalıştığı firmanın ticaret sicil gazetesi fotokopisi

6) Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ve son 4 aylık maaş bordrosu (şirket kaşeli ve imzalı)

7) SSK Hizmet Dökümü barkotlu belge şeklinde olması gerekir

8) Kredi kartına ait SADECE SON AY hesap özeti fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri

9) BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

** Ticari vize taleplerinde ek evraklar ve diğer prosedürler için vize danışmanımızla irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

  1. C) FİRMA SAHİPLERİ VE ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN

1) Şirkette imza yetkisi yok ise, imza yetkilisi diğer ortağından seyahatini belirten kaşeli imzalı antetli kağıda dilekçe. (İngiltere için İngilizce)

2) Firmanın imza sirküleri fotokopisi

3) Firmanın SON 6AY İÇİNDE ALINMIŞ ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi fotokopisi.(İTALYA İÇİN ORJİNAL)

4) Firmanın vergi levhası fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)

5) Firmanın ticaret sicil gazetesi fotokopisi

6) Sgk Belgesi (Ssk ise 4A Sigortalı Hizmet Dökümü, Bağkur ise 4B Bağkur Dökümü) (Bu belgeler e-devlet şifresi ile alınır) Emekli ise Emeklilik Belgesi

7) Kredi kartına ait SADECE SON AY hesap özeti fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri

8) BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

** Ticari vize taleplerinde ek evraklar ve diğer prosedürler için vize danışmanımızla irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

  1. D) DEVLET MEMURLARI İÇİN

1) Başvuru sahibinin söz konusu kurum çalışanı ve seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren yazı

2) Son 4 aylık maaş bordrosu

3) Sgk Belgesi- 4C Emekli Sandığı Belgesi (e-devlet şifresi ile alınır)

4) Kredi kartına ait SADECE SON AY hesap özeti fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri

5) BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 6 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

  1. E) EMEKLİLER İÇİN

1) Emekli kimlik kartı eğer yok ise SGK dan emekli olduğuna dair yazı (bankamatik kartı değil) ve kaşeli ve imzalı 6 aylık emekli maaş dökümü banka hesap cüzdanı orijinali

2) Varsa Kredi kartına ait SADECE SON AY hesap özeti fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri

3) BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

  1. F) ÖĞRENCİLER İÇİN

1) Öğrenci belgesi( içinde bulunduğumuz aya ait) (İNGİLTERE VE İSTANBUL İTALYA İÇİN İNGİLİZCE )

2) EBEVEYNLERİNDEN ÇALIŞMA EVRAKLARI; Anne ya da Baba banka hesabı sunabilen ebeveynden yukarıda belirtilen meslek gruplarından hangisi uygunsa çalışma evraklarının hepsi.

3) Masraflarının ebeveynleri tarafından karşılanacağına dair konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe  (İngiltere için İngilizce)

4) 18 yaşından küçük ise son 3 ay içinde alınmış muvafakatname gereklidir.

*** Yukarıda belirtilen meslek gruplarından farklı statüye sahip olan kişilerin vize danışmanımızla irtibata geçmesini tavsiye ederiz.

****Belirtilen evraklar Schengen vizesi başvurusu için istenilen evraklar olup, farklı ülke talepleriniz için vize danışmanımızdan bilgi alınmasını öneririz.